ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅರಿವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನೋವು ನಿವಾರಕ

 

1.ಪರಿಚಯ

2.ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

3.ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

4.ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

5.ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

6.ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

           

ಪರಿಚಯ

ಅರಿವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನೋವು ನಿವಾರಕ ವಿಭಾಗ

ವಿಭಾಗವನ್ನು 1981ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಭಾಗವು ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಪರಿಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸಕ, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಎಂಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಐಸಿಯು ಸಹ ಇದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಂತರದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ 15 ಸ್ಟೆಪ್‌ಡೌನ್ ಐಸಿಯೂಗಳಿವೆ.

       

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ರೋಬೋಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಯಸಬಹುದಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಲೇಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮೈಕ್ರೋ- ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೋವು ಪರಿಹಾರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆಗೂ ಮುಂಚಿನ ಆಪತ್ಕಾಲೀನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ( ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ)

ಶಿರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಹೆಡ್ & ನೆಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ)

ಬಾಯಿ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಓರಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ)

ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಗೈನೆಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ)

ರೇಡಿಯೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ರೇಡಿಯೊ- ಥೆರಪಿ)

     

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 

Name Male Female
Major Surgeries 1862 2372
Minor Surgeries

470

463
Surgeries Performed 2332 2835
Total + 5167

ICU -  4234

 

ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1. Comparison between different doses of intravenous dexmedetomidine for ease of intubatinand maintenance of anaesthesia without muscle relaxant in carcinoma breast patients undergoing modified radical mastectomy.

2. Intranasal Dexmedetomidine as premedicant for patients with Head & Neck cancers undergoing Direct laryngoscopic evaluation : a prospective randomized study.

3. Effect of Intravenous Vitamin C and N Acetyl Cysteine on Postoperative Pain and Opioid Consumption after Laparoscopic Gynaecologic Oncology Surgery:A Comparative Randomized Controlled Trial.

4. Effect of Intravenous Dexmedetomedine and Propofol Infusion for Tubeless Intravenous Anaesthesia for Microlaryngoscopy Precedures in Head and Neck Surgeries Anaesthetic management of Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma : Our experience in the last Decade.

5. Does Robot Assisted Lower abdominal oncological surgeries affect the determinants of early extubation: our early experience.

6. Does Pre operative multimedia video allay anxiety in oncoanaesthesia?

7. Efficacy of Intraperitoneal Instillation Of Ropivacaine VS Placebo For Post Operative Analgesia in Laparoscopic Gynaecological Cancer Surgeries- A Prospective Randomised Controlled Study.

8. Airway Management in Oral Oncosurgeries – A Prospective Observational Study.

9. Use of Virtual Endoscopy in Airway Management of Head & neck Onco surgeries.

10. “Outcomes of music as complementary medicine under general anaesthesia in patients undergoing visceral cancer surgeries - a prospective randomised clinical study”

11. To compare th e accuracy of two measurements using different anatomical facial landmarks for determining appropriate size of orophyryngeal airway: a prospective cross over study.

12. Factors influencing the intubation techniques in base of tongue tumors- A prospective study in a tertiary cancer hospital.

13. A prospective comparative study assessing airway sealing pressure in Baska mask using two different techniques.

14. Analysis Of factors associated with difficult intubation in oral cancer surgery - a prospective randomized study.

15. comparison of fresh gas flows for optimal oxygenation and ventilation in robot assisted lower abdominal onco-surgeries.

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

Dr. NAMRATA RANGANATH
 
Designation : Assoc. Prof & HOD
Qualification : MBBS (SMS, JAipur) MD (SMS, Jaipur)
Dr. V B GOWDA 
Designation : Professor
Qualification : MBBS (KIMS, Bangalore) MD (Anesthesiology) (Bengaluru Medical College and Research Institute, Bangalore)
Dr. ARATHI B H
Designation : Associate Professor
Qualification : MBBS (Karnataka Medical College, Hubli) DA (Karnataka Institute of  Medical Sciences)  MD (Bengaluru Medical College, Bangalore)
Dr. H S MAMATHA     
Designation : Associate Professor
Qualification : MBBS (Kasturba Medical College, Mangalore) MD (AIMS,Bellur)
Dr. SHASHIDHAR 
Designation : Associate Professor
Qualification : MBBS (Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary) DA (Mysore Medical College, Mysore) DNB (Amrita Institute of Mediacal Sciences, Kochi)
Dr. RASHMI N R
Designation : Associate Professor
Qualification : MBBS (Mysore Medical College & Research Institute, Mysore) MD (Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary) 
Dr. SUMITHA C S
Designation : Assistant Professor
Qualification : MBBS (Government Medical College , Kottayam) DA (St. Johns Medical College ) DNB (Kidwai Cancer Institute, Bangalore ) 
Dr. KAVITHA LAKSHMAN
Designation : Assistant Professor
Qualification : MBBS (Bangalore Medical College and Research Institute) MD (Anaesthesiology) (University College of Medical Sciences, Dehli ) 
Dr. HENJARAPPA 
Designation : Associate Professor
Qualification : MBBS (Al Ameen Medical College, Bjipur) MD (Anaesthesiology) (MS ramaiah Medical College)   
         
ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

1. Shashidhar Gowdra Sugandarajappa , N Sneha , Namrata Ranganath Comparison of Two Doses of Chloroprocaine for Spinal Anaesthesia in Brachytherapy Procedures: A Randomised Clinical Study Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2020 Sep, Vol-14(9): UC12-UC16

2. Gifty Susan Philip , GS Shashidhar , Namrata Ranganath Effects of Low Dose Dexmedetomidine Infusion on Intraoperative Haemodynamic Stress Response in Patients Undergoing Oral Oncological Surgeries: A Randomised Control Study Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2020 Oct, Vol-14(10): UC05-UC10

3. Arathi B H*, Ramamani P V Reduction in consumption of opioid analgesia post operatively after transversus abdominis plane block in patients undergoing radical hysterectomy. MedPulse International Journal of Anesthesiology, Print ISSN: 2579-0900, Online ISSN: 2636-4654, Volume 15, Issue 2, August 2020

4. Arathi B H, Sangeetha Effect of single bolus dose of dexmedotomidine for attenuation of extubation response following general anaesthesia - A clinical study MedPulse International Journal of Anesthesiology, Volume 14, Issue 3 June 2020.

5. Lakskman K, Philip JH, Ravikiran HM, Ranganath N. Foreign body obstructing fresh gas flow through disposable breathing circuit. Indian J Anaesthesia 2019;63(4):73-75.

6. Rachana ND, Mamatha HS, Sumitha C S, Kavitha Lakshman, Namrata Ranganath; Comparative Study of the Effect of Dexmedetomidine v/s Fentanyl on Intraoperative Hemodynamic Response in Robot Assisted Lower Abdominal Onco-Surgeries in Steep Trendlenburg Position; Indian Journal of Anesthesia and Analgesia 2019;6) (Part - I): 1191-1196.

7. Mamatha HS, Rachana ND, Kavitha Lakshman, Sumitha CS, Namrata Ranganath Comparison of Intravenous Dexmedetomidine Alone and Combination with Midazolam as Premedication in Patients Receiving Spinal Anaesthesia; Indian Journal of Anesthesia and Analgesia 2019; 6(Part - I): 1165-1170.

8. Kavitha Lakshman, Sumitha CS, Rachana ND, Mamatha HS, Ravikiran HM, Namrata Ranganath Evaluation of the Anaesthetic Management of ]uvenile Nasopharyngeal Angiofibroma in a Tertiary Cancer Care Hospital: A Five Year, prospective observational Study Indian Journal of Anesthesia and Analgesia 2019;6(a) part - I): 1140-1I45.

9. Sumitha CS, Kavitha Lakshman, Mamatha HS, Rachana ND, Rashmi NR, Namrata Ranganath Can Bedside Assessment Tests Predict Difficult Intubation in Oral Cancer Surgery Patients: A Prospective Observational Study;Indian Journal of Anesthesia and Analgesia 2019;6(a) part - I): 1207-1214.

10. Kavitha Lakshman, Sumitha CS, Rachana ND, Mamatha HS, Ravikiran HM, Namrata Ranganath Evaluation of the Anaesthetic Management of ]uvenile Nasopharyngeal Angiofibroma in a Tertiary Cancer Care Hospital: A Five Year, prospective observational Study Indian Journal of Anesthesia and Analgesia 2019;6(a) part - I): 1140-1I45.

11. Yaduraj MK , Somasekharam P Vinay DM Akhil rao A Comparitive study of Epidural Pentazocine and Epidural Tramadol for postoperative analgesia in lower limb surgeries UK International Journal of Basic clinical pharmacology ; vol 6/issue 10/17 Oct 2018.

12. Yaduraj MK , Somasekharam P Vinay DM Akhil rao ;A Comparative study between 0.5% Bupivacaine plain and 0.5% Bupivacaine with clonidine combination in Brachial plexus block by supraclavicular approach in upper limb surgeries under USG technique UK ndian Journal of Anesthesia and Analgesia ; vol 5 (1)/Jan 2018.

13. Ramachandra chowdappa , ajeet Ramanai Tiwari , Namrata Ranganath, Rekha V. Kumar. Is there difference between anastomotic site and remnanat stump carcinoma in gastric stump cancers?- a single institute analysis of 90 patients. Journal of Gastrointestinal Oncology. December 2018.

14. Vinutha M, Rashmi N R, VB Gowda. Efficacy and safety of bupivacaine instillation through surgical drain in modified radical mastectomy. MedPulse International Journal of Anesthesiology. December 2018; 8(3): 191-195.

15. Vinutha M, Rashmi N R, VB Gowda. Evaluation of the hemodynamic effect of bupivacaine wound instillation in modified radical mastectomy. MedPulse International Journal of Anesthesiology. December 2018; 8(3): 204-207.

16. Ramachandra Chowdappa, Ajeet Ramamani Tiwari, Namrata Ranganath, Rekha V. Kumar. Modified Heidelberg technique of pancreatic anastomosis post pancreaticoduodenectomy – 10 years of experience South Asian Journal of cancer: 8(2) June 2018, 88-91.

17. T Henjarappa K.S, Namrata Ranganath; A Randomised control study comparing intravenous fentanyl vs nebulised fentanyl for postoperative pain relief in patients undergoing elective breast surgeries under general anesthesia MedPulse International Journal of    Anaesthesiology. December 2018; 8(3);168-173.

18. Namratha G C, Dinesh Kumar, Nalini Kotekar. Does Serum Lactate and Central Venous Saturation Predict Perioperative Outcomes in Patients Undergoing Off-Pump CABG. Open J Cardiol Heart Dis.19 Jan 2018.

19. Yaduraj MK , Somasekharam P Vinay DM Akhil rao ;A Comparative study between 0.75% Ropivacaine plain and 0.75% Ropivacaine with  opioid additive Buprenorphine in Brachial plexus block by supraclavicular approach in upper limb surgeries UK Journal of Evidence based medicine ; vol 4/issue74/ 14september 2017.

20. Yaduraj MK , Somasekharam P Vinay DM Akhil rao A Comparitive study of Intravenous Dexmedetomidine and Oral clonidine in Attenuating the pressor response and rise in intraocular pressure during laryngoscopy and intubation UK International Journal of Basic clinical pharmacology ; vol 6/issue10/17 Oct 2017.

21. Yaduraj MK , Somasekharam P Vinay DM Akhil rao; A Comparative study between 0.5% Bupivacaine with dexamaethasone combination and 0.5% Bupivacaine with clonidine combination in Brachial plexus block by supraclavicular approach in upper limb surgeries under USG technique UK Journal of Evidence based medicine ; vol4/issue73/ 11september 2017.

22. Rashmi N R , V B Gowda, Shashidhar G S, Suresh Chengode Intraarticular fentanyl compared with morphine for pain relief following arthroscopic surgery of knee April 2017; 2(1): 06-11.

23. Rashmi N.R, Shashidhar G.S, Balabhaskar S, Kiranchand N; Comparison of intracuff air, lignocaine, lignocaine with sodium bicarbonate and ketamine for attenuating post-operative sore throat. MedPulse International Journal Of Anesthesiology, July 2017; 3(1); 05-08.

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2021 12:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080