ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ

 

1.ಪರಿಚಯ

2.ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

3.ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

4.ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

5.ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

6.ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು


      

    
                 
ಪರಿಚಯ
ಮಕ್ಕಳ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಜುಲೈ 1992 ರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯುನಿಟ್‌ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2008 ರಂದು ನಡೆದ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತಿನ (ಜಿ.ಸಿ) 41 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ) ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸೃಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು 28.3.2009 ರ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಪತ್ರ KMIO / EST / 1/94 / 2008-09 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2016 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಂ. ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಂ.ಡಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ವಿವರಗಳು 

1) ಡಾ.ಎಂ.ಪದ್ಮ, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌., ಎಂ.ಡಿ., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಪ್ರಭಾರ)

2) ಡಾ..ಆರ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಎಂಡಿ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3) ಡಾ.ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ., ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್., ಎಂ.ಡಿ., ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮಾಟೊ ಆಂಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ; ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4) ಡಾ.ಟಿ.ಅವಿನಾಶ್, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್., ಡಿ.ಸಿಎಚ್., ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಜನ್

5) ಡಾ.ಎಲ್.ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್., ಎಂ.ಡಿ., ಡಿ.ಎಂ., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ಅಡ್‌ಹಾಕ್)

6) ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್., ಎಂ.ಡಿ., ಡಿ.ಎಂ., ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (ಅಡ್‌ಹಾಕ್)ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆರು ಜನ ಡಿ.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು. 

ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು : OPD : 

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ (9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ) ಮೈನರ್ ಒಟಿ: ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ (9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ)

ACTIVITIES

The Department trains D.M. students in Medical Oncology and Post-graduate students posted from various medical colleges of Karnataka. 

CONFERENCES/SEMINAR/WORKSHOPS CONDUCTED BY THE  DEPARTMENT

CME on Paediatric ALL an update: Conducted in JUNE 2019.

CME on Retinoblastoma an update : Conducted in JUNE 2019.  

MEDICAL EDUCATION - TEACHING AND LEARNING

(Lecture/Seminar/Symposium/CME)Scheduled as per MCI/RGUHS)

Daily ward rounds and discussion for DM students, Fellowship and Paediatric Postgraduates.  Weekly case discussion / Journal club / Seminar.                                                                               

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 

1. Emergency facility available at Kapoor ward (Basement)  24 * 7

2. PICU facility available at Jindal ward (6 Beds) 24*7

3. ACT clinic on Wednesday & Thursday every week

4. Clinical Psychology clinic available on all days

5. Social worker for patient support

INFORMATION TO PATIENTS

OPD Timings - 9am to 1pm & 2pm to 4pm

OPD days - Monday to Saturday

In Patient, Ward name, Bed strength under the department:

65 In-Patients are housed in KAPOOR ward and ANIKETHANA WARD  and 6 PICU beds in Jindal ward.

     

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ವರ್ಷ

ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳ ನೊಂದಣಿ

ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು

ಒಳರೋಗಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ

ಒಟ್ಟು ಒಳರೋಗಿಗಳು

ಸಾವು

2017

670

15853

316

1267

98

2018

740

20386

525

1695

110

2019

762 22000 431 1380 109

2020

539 14167 394 1197 60

  

For the Year of 2020-21 (01.01.2020 to 31.12.2020)

 

Female

Male

Total

New Registration

263

372

635

In-Patients

495

702

1197

Discharges

483

676

1159

Death

19

41

60

 

ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

MEDICAL EDUCATION - TEACHING AND LEARNING

(Lecture/Seminar/Symposium/CME)Scheduled as per MCI/RGUHS)

Daily ward rounds and discussion for DM students, Fellowship and Paediatric Postgraduates.  Weekly case discussion / Journal club / Seminar.

POSTERS PRESENTED IN STATE/ NATIONAL INTERNATIONAL CONFERENCES 

Avinash T, Bhoopathy D. Road Map to Integrated Paediatric Oncology Palliative Care 26Th International Conference of Indian Association of Palliative Care;2019 Feb 8-9; Kochi: KE

Avinash T, Ramachandra C. Road map to good quality childhood anti-cancer procurement policy and mechanism of reporting of suspected sub-standard drugs. 22ND Annual Paediatric Haematology Oncology Conference; 2019 Sep 6-8; Varanasi: UP

PARTICIPATION AT CONFERENCE / SEMINAR/WORKSHOPS DURING THE YEAR (2019-2020)

PHOCON 2019: VARANASI - Dr Nuthan Kumar M.K, Assistant

professor,  attended the Conference.

Rare tumors in pediatric oncology - A tertiary care center experience was 2019 PHOCON

       

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

Dr APPAJI. L

MD Paediatrics, DM Medical Oncology

Professor in Pediatric Oncology

With 35 years of experience in Paediatric Oncology, Dr Appaji has been with the department since inception.

A humble being and dedicated teacher is an asset to our institution and the society.

  

Dr. ARUN KUMARI B.S.

DCh, MD Paediatrics, DM Medical Oncology

Professor in Pediatric Oncology

Dr Aruna Kumari has dedicated nearing three decades of life for care of children with cancer.

With sympathy and empathy towards cancers patients, madam is a pillar of strength for the Department.

      

Dr. ARUN KUMAR A R 

MBBS, MD Pediatric

Designation : Associate Professor, I/C HOD

Dr Arun Kumar A R has been working in the department for the past 5 years and is a guiding force for the department. He did his MBBS and MD(Pediatrics) from Sri Devraj Urs Medical College, Kolar. After working as Assistant Professor in Dept of Pediatrics for 5 years in SDUMC, Kolar, he joined the Pediatric Oncology department  and has been working since then. He is an active member in Indian Academy of Pediatrics and has been executive committee member in IAP-BPS and also treasurer (IAP- BPS). He has been instrumental in organising various academic events like CMEs in the department. His special interests are Childhood Leukemia and Lymphoma. He is also a primary investigator for the ICMR project – Pattern of care and survival studies on cancers in childhood, lymphoid and hematopoietic malignancy.

Dr. NUTHAN KUMAR M.K

MBBS, MD Pediatrics (PGIMER, Chandigarh),

Post doctoral fellowship in Pediatric Hematology and Oncology

He is working as an Assistant Professor in the Department of Pediatric Oncology at Kidwai Cancer Institute. He has more than 5 years experience in the field of Pediatric Oncology. He completed his under graduation from Mysore Medical College and Research Institute, Mysore in 2010 followed by postgraduation MD in Pediatrics from apex centre for Pediatrics, Post Graduation Institute of Medical Education and Research(PGIMER), Chandigarh in 2014. He has worked in Christian Medical College, Vellore for 1 ½ years. During his tenure he worked on a number of research projects. He completed his fellowship in Pediatric Hemato Oncology in Kanchi Kamakoti CHILDS Trust Hospital, Chennai(2 years). He has been working in the department of Pediatric Oncology , Kidwai Cancer Institute, as an Assistant Professor since 2017. He has many national and international publications in peer reviewed journals to his credit. He has also attended many conferences of PHO as a speaker and panelist. His areas of interest have been Acute Leukemia, Neuroblastoma, Soft tissue Sarcoma, Bone tumors and Brain tumors. His vision for future is to open a Pediatric Bone Marrow Transplant unit in the institute and make it available for poor children.

Dr. PRAKRUTHI S. KAUSHIK

MD(Paediatrics, DNB (Paediatrics), Fellowship in Paediatric Hematology Oncology (FIAP)

Prakruthi, currently working as Assistant Professor, is a young budding paediatric hemato-oncologist. After doing Bachelor of Medicine from Jagadguru Shree Shivarathreeshwara Medical College, she pursued her MD paediatrics from Indiragandhi Institute of Child Health. Her passion for the subject led to a 2 year fellowship in Pediatric Hematology Oncology from Lokmanya Tilak Municipal General Hospital. She is trained to deal with benign hematological disorders and pediatric cancer including hematopoietic stem cell transplant. Her areas of interest are leukemia, retinoblastoma, neuroblastoma, cancer survivorship programme and thalassemia. Her motto " No child should die in the dawn of life"

Dr. AVINASH T

Designation : Assistant Surgeon

Qualification : MBBS and Post-Graduate in Pediatrics 

ACADEMIC - DOCTORS /RESIDENTS/REGISTARS/STUDENTS

Dr. Prerana S Nesargi   

Dr. Aarthi .S      

Dr. Sakshm Singh

Dr. Veena

Dr. Abhishek Kumar

Dr. Dr. Krunal .M. Shah

Dr. Ashwini Arul

Dr. Sowmya J

GUEST LECTURES 

Sl No

Date

Topic

Faculty

1

12/2/18

Cytogenetics in pediatric tumors

Dr prasanna kumari, HOD dept of cytogenetics KMIO

2

15/2/18

Role of surgery in pediatric brain tumors

Dr Dhaval Shukla, HOD NS NIMHANS

3

22/3/18

Surgical management of retinoblastoma

Dr Chinmayee Consultant ophthalmologist, Minto Eye hospital

4

9/10/18

Role of HSCT in pediatric oncology

Dr Sunil Bhat, Consultant pediatric oncologist, NH

5

4/1/19

Limb salvage in bone tumors

Dr Suman, Orthopedic Oncologist, NH

6

10/1/19

Ramdomised control trials in pediatric ALL

Dr Vaskar Saha,TMC, Kolkata

7

24/1/19

Audit of infection control practises

Dr lalita, Hospital infection control committee, St Johns hospital

8

31/1/19

Biomedical waste management

Dr Suman, Hospital infection control committee, St Johns hospital

9

15/3/19

Medical certification of cause of death

Dr Prem moni, St John’s hospital

10

18/5/19

National Retinoblastoma Awareness Week

Dr Sujatha Rathod- Director, Minto Eye Hospital

                                               

ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

1. Epidemiology and clinical features of retinoblastoma : A tertiary care centre experience in India. Maneya Padma, Nuthan kumar, Prerana S, Aruna kumari, Appaji L., Aarthi Vishwanathan. South Asian J cancer. 2019.

2. Tuberculosis co-existence in Paediatric Hodgkin lymphoma- A tropical country experience. Maneya Padma, Nuthan kumar, Jyothi munireddy, Arun Kumar, Pooja gujjal chebbi, S. Chennagiri Premalata. South Asian Journal of Cancer. 2019.

3. National Childhood Cancer Comprehensive management policy- A Road Map. Arunkumar AR, Arunakumari BS, RAmachandra C, Vijay CR, Ramesh C, Appaji L, Avinash T, Noopur Nelson, Govardhan HB. Onkologia I Radioterapia. 2019.

4. Effect of yoga on the symptoms response in pediatric brain tumor in patients undergoing chemo and radiotherapy. Govardhan HB, Noopur N, Ibrahim K, Arunkumar, Manisha R, Divyashree SJ et al. Onkologia Radiotherapia. 2019:1(46): 034-038.

5. Pattern of admissions into paediatric intensive care unit in a tertiary care cancer centre. Padma Maneya, Nuthan Kumar, Arun kumar, Pooja gujjal chebbi, Jyothi M., Aarthi Vishwanathan, Prerana Nesargi, Akkineni Veena, Saksham Singh, Appaji L. International journal of current research.2019, 11,(06), 4264-4626.

6. Clinical outcomes of critically ill children with cancer admitted to the pediatric intensive care unit of a regional cancer centre in a developing country.Padma M, Jyothi M., Pooja Gujjal Chebbi, Nuthan Kumar, Appaji L, Arunakumari B.S. International Journal of current research.2019,11(06), 4629-4632.

7. Barriers in ensuring adherence to treatment in Pediatric Oncology: experience from a tertiary care center in a developing country. Padma M., Pooja Gujjal Chebbi, Jyothi M., Nuthan Kumar M.K., Arun Kumar A.R., Arunakumari B.S., Appaji L. International journal of current research.2019,11(06), 4615-17.

8. Breastfeeding and its associated risk factors in children with leukemia: A retrospective Study. Appaji L, Suresh R, Kalapar, Sudha R, Manjunatha SN. Indian J Med Paediatr Oncol 2018:39:312-5.

9. Profile of Acute lymphoblastic leukemia in children under 2 years of age. Anoop C, Appaji L, Padma M, Arunakumari BS, Arun Kumar AR, Avinash T, Vijay CR, Madhumati DS. Indian J Med Paediatr Oncol 2018;39:307-11.

10. Atypical Teratoid rhabdoid tumor of the central nervous system: Case series from a regional tertiary care cancer centre in South India. Appaji L., Aruna kumari B.S., Babu K.G., Premalatha CS, Pramod KPR, Bhat Gr, Prem C. J Cancer Res Ther, 2017:13(6):1015-22.

11. Plasma Epstein- Barr and Hepatitis B virus in non-hodgkin lymphomas: Two lymphotropic, potentially oncogenic latently occurring DNA viruses. Sinha M, Rao CR, Premalatha CS, Shafiulla M, Lakshmaiah KC, Jacob LA, Babu GK, Viveka BK, Appaji L, Subramanyam JR. Indian J Med Paediatr Oncol. 2016, 37(3):146-51.

 

 

  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-07-2021 09:56 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080