ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ

 


      

                     
 
ಮಕ್ಕಳ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಜುಲೈ 1992 ರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯುನಿಟ್‌ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2008 ರಂದು ನಡೆದ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತಿನ (ಜಿ.ಸಿ) 41 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ (ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ) ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸೃಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು 28.3.2009 ರ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಪತ್ರ KMIO / EST / 1/94 / 2008-09 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2016 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಂ. ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಂ.ಡಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.

 

ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು : OPD : 

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ (9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ) ಮೈನರ್ ಒಟಿ: ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ (9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ)

ACTIVITIES

The Department trains D.M. students in Medical Oncology and Post-graduate students posted from various medical colleges of Karnataka. 

CONFERENCES/SEMINAR/WORKSHOPS CONDUCTED BY THE  DEPARTMENT

CME on Paediatric ALL an update: Conducted in JUNE 2019.

CME on Retinoblastoma an update : Conducted in JUNE 2019.  

MEDICAL EDUCATION - TEACHING AND LEARNING

(Lecture/Seminar/Symposium/CME)Scheduled as per MCI/RGUHS)

Daily ward rounds and discussion for DM students, Fellowship and Paediatric Postgraduates.  Weekly case discussion / Journal club / Seminar.                                                                               

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 

1. Emergency facility available at Kapoor ward (Basement)  24 * 7

2. PICU facility available at Jindal ward (6 Beds) 24*7

3. ACT clinic on Wednesday & Thursday every week

4. Clinical Psychology clinic available on all days

5. Social worker for patient support

INFORMATION TO PATIENTS

OPD Timings - 9am to 1pm & 2pm to 4pm

OPD days - Monday to Saturday

In Patient, Ward name, Bed strength under the department:

65 In-Patients are housed in KAPOOR ward and ANIKETHANA WARD  and 6 PICU beds in Jindal ward.

     

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

Departmental Statistics of Pediatric Oncology 01.01.2022 to 01.12.2022

 

 

Male

Female

Total

New Registration

298

398

696

Follow-up

6795

10744

17539

Admission

251

313

564

Discharge

1082

1738

2820

Death

19

57

76

  

 

ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

MEDICAL EDUCATION - TEACHING AND LEARNING

(Lecture/Seminar/Symposium/CME)Scheduled as per MCI/RGUHS)

Daily ward rounds and discussion for DM students, Fellowship and Paediatric Postgraduates.  Weekly case discussion / Journal club / Seminar.

POSTERS PRESENTED IN STATE/ NATIONAL INTERNATIONAL CONFERENCES 

Avinash T, Bhoopathy D. Road Map to Integrated Paediatric Oncology Palliative Care 26Th International Conference of Indian Association of Palliative Care;2019 Feb 8-9; Kochi: KE

Avinash T, Ramachandra C. Road map to good quality childhood anti-cancer procurement policy and mechanism of reporting of suspected sub-standard drugs. 22ND Annual Paediatric Haematology Oncology Conference; 2019 Sep 6-8; Varanasi: UP

PARTICIPATION AT CONFERENCE / SEMINAR/WORKSHOPS DURING THE YEAR (2019-2020)

PHOCON 2019: VARANASI - Dr Nuthan Kumar M.K, Assistant

professor,  attended the Conference.

Rare tumors in pediatric oncology - A tertiary care center experience was 2019 PHOCON

       

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

 

Sl.No.

Name

Designation

1

Dr. B.S Aruna Kumari MBBS, MD, DM

Professor  (Adhoc )

2

Dr. L. Appaji

MBBS, MD, DM

Professor  (Adhoc)

3

Dr. A.R Arun Kumar

Associate Professor & In charge HOD

4

Dr. Nuthan Kumar M.K

Assistant Professor

5

Dr. Prakruthi S. Kaushik

Assistant Professor

6

Dr. Vasundhara Kailasnath

Assistant Professor (BMT) (Adhoc)

7

Dr. T. Avinash

Senior Medical Officer

 

                                               

ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

1. Epidemiology and clinical features of retinoblastoma : A tertiary care centre experience in India. Maneya Padma, Nuthan kumar, Prerana S, Aruna kumari, Appaji L., Aarthi Vishwanathan. South Asian J cancer. 2019.

2. Tuberculosis co-existence in Paediatric Hodgkin lymphoma- A tropical country experience. Maneya Padma, Nuthan kumar, Jyothi munireddy, Arun Kumar, Pooja gujjal chebbi, S. Chennagiri Premalata. South Asian Journal of Cancer. 2019.

3. National Childhood Cancer Comprehensive management policy- A Road Map. Arunkumar AR, Arunakumari BS, RAmachandra C, Vijay CR, Ramesh C, Appaji L, Avinash T, Noopur Nelson, Govardhan HB. Onkologia I Radioterapia. 2019.

4. Effect of yoga on the symptoms response in pediatric brain tumor in patients undergoing chemo and radiotherapy. Govardhan HB, Noopur N, Ibrahim K, Arunkumar, Manisha R, Divyashree SJ et al. Onkologia Radiotherapia. 2019:1(46): 034-038.

5. Pattern of admissions into paediatric intensive care unit in a tertiary care cancer centre. Padma Maneya, Nuthan Kumar, Arun kumar, Pooja gujjal chebbi, Jyothi M., Aarthi Vishwanathan, Prerana Nesargi, Akkineni Veena, Saksham Singh, Appaji L. International journal of current research.2019, 11,(06), 4264-4626.

6. Clinical outcomes of critically ill children with cancer admitted to the pediatric intensive care unit of a regional cancer centre in a developing country.Padma M, Jyothi M., Pooja Gujjal Chebbi, Nuthan Kumar, Appaji L, Arunakumari B.S. International Journal of current research.2019,11(06), 4629-4632.

7. Barriers in ensuring adherence to treatment in Pediatric Oncology: experience from a tertiary care center in a developing country. Padma M., Pooja Gujjal Chebbi, Jyothi M., Nuthan Kumar M.K., Arun Kumar A.R., Arunakumari B.S., Appaji L. International journal of current research.2019,11(06), 4615-17.

8. Breastfeeding and its associated risk factors in children with leukemia: A retrospective Study. Appaji L, Suresh R, Kalapar, Sudha R, Manjunatha SN. Indian J Med Paediatr Oncol 2018:39:312-5.

9. Profile of Acute lymphoblastic leukemia in children under 2 years of age. Anoop C, Appaji L, Padma M, Arunakumari BS, Arun Kumar AR, Avinash T, Vijay CR, Madhumati DS. Indian J Med Paediatr Oncol 2018;39:307-11.

10. Atypical Teratoid rhabdoid tumor of the central nervous system: Case series from a regional tertiary care cancer centre in South India. Appaji L., Aruna kumari B.S., Babu K.G., Premalatha CS, Pramod KPR, Bhat Gr, Prem C. J Cancer Res Ther, 2017:13(6):1015-22.

11. Plasma Epstein- Barr and Hepatitis B virus in non-hodgkin lymphomas: Two lymphotropic, potentially oncogenic latently occurring DNA viruses. Sinha M, Rao CR, Premalatha CS, Shafiulla M, Lakshmaiah KC, Jacob LA, Babu GK, Viveka BK, Appaji L, Subramanyam JR. Indian J Med Paediatr Oncol. 2016, 37(3):146-51. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-09-2023 05:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080