ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಕಿರಣ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ

  

 

                                 

                     

ಪರಿಚಯ 

ವಿಕಿರಣ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕೆಎಂಐಒಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 8000 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 350 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಟೆಲಿಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಚಿಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2000 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಸಲಹೆಗಾರರು, ನಿವಾಸಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಟೆಲಿಥೆರಪಿ, ಬ್ರಾಚಿಥೆರಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಲಿನರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೆಎಂಐಒನಲ್ಲಿ.

ಕಿದ್ವಾಯಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 14,000 ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 60% ರಷ್ಟು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 300 ರಿಂದ 350 ರೋಗಿಗಳು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆ. ವಿಕಿರಣ ಥೆರಪಿ ಸೇವೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಥೆರಪಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಚಿಸುವ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು.

ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ವಿಕಿರಣ ಗ್ರಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ವಿಕಿರಣ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಜ್ಞರು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಾಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಂತಹ ಈ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕೆಎಂಐಒಯು ಸಾಕಷ್ಟು ನುರಿತ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

                 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 • Clinical services: Out-patient and in-patient treatment of emergent and non-emergent patients of all malignancies.
 • Diagnostic services in clinic: Physical examination of the patient, Indirect laryngoscopy, per vaginal examination and biopsy of amenable lesions.
 • Brachytherapy services which include- Intracavitary brachytherapy, Interstitial brachytherapy, Mould therapy, intraluminal brachytherapy and permanent interstitial implant.
 • Teletherapy techniques: 2 Dimensional Conventional Radiotherapy, 3-Dimensional Conformal Radiotherapy,Intensity Modulated Radiotherapy,Volumetric Modulated Arc Therapy, dynamic conformal arc therapy, Stereotactic Radio Surgery Stereotactic Radiotherapy, Stereotactic Body Radiotherapy,Image Guided Radiotherapy.
 • Diagnostic/ therapeutic imaging: Simulation usingPhilips Wide BoreComputed Tomography Simualtor Machine including 4 dimensional computed tomography using Bellows, Cone Beam Computed Tomograph ( CBCT) with on-board imaging.
 • Special radiotherapy techniques: Active Breathing Coordinator- Respirator Motion Management Elekta system , Deep Inspiration Breath Hold Radiotherapy, Total Body Irradiation and Total Skin Electron Treatment, 5 Moving Laser with tumour lock system, 6 Degree Couch Rotation Hexa Pod couch.
 • Complete physics planning team: treatment planning of cases on Eclipse and Monaco TPS with contouring and image fusion facilities. Also available is MIM Maestro data storage and contourig station.
 • Ongoing follow up with specialised reaction clinics twice in a week and subsequent patient follow ups post treatment.
 • Additional: Stepper’s Rectal Ultrasound for Prostate.
 • Academic services: ongoing post-graduate teaching program inclusive of clinical teaching, case discussions and presentations, multidisciplinary seminars, student seminars, faculty teaching programmes, journal clubs, ward rounds, demonstrations, clinico pathological conferences.
 • Research: various research activities are carried out with approval from scientific and ethical committee clearance.

Specialized service provided by the department of Radiation Oncology:

 • Electron Therapy
 • 2 Dimensional Conventional Radiotherapy
 • 3-Dimensional Conformal Radiotherapy,
 • Intensity Modulated Radiotherapy,
 • Volumetric Modulated Arc Therapy, Dynamic conformal arc therapy
 • Stereotactic Radio Surgery
 • Stereotactic Radiotherapy
 • Stereotactic Body Radiotherapy,
 • Image Guided Radiotherapy
 • Deep Inspiration Breath Hold Radiotherapy
 • Total Body Irradiation and Total Skin Electron Therapy
 • Close follow up with specialised reaction clinics twice in a week

     Radiation Oncology: Patient Service is arranged as per workflow and Radiation safety

 

 

HEAD OF UNIT

OPD  DAYS:

RT Planning Days

Brachytherapy

OT Days

RO Unit 1

Dr. V.LOKESH M.D. PROFESSOR  & DIRECTOR
 HEAD OF UNIT RO Unit 1

MONDAY&

THURSDAY

TUESDAY & FRIDAY

WEDNESDAY & SATURDAY

RO Unit 2

Dr. B. THEJASWINI.M.D.
PROFESSOR & HEAD OF THE DEPT, HEAD OF THE UNIT  RO Unit -2

TUESDAY & FRIDAY

WEDNESDAY & SATURDAY

MONDAY&THURSDAY

RO Unit 3

Dr. T .NAVEEN M.D.
PROFESSOR & HEAD OF UNIT  RO Unit 3

WEDNESDAY & SATURDAY

MONDAY&THURSDAY

TUESDAY & FRIDAY

                 

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

Radiation Oncology Out patient services:

 Month

New Patients

Follow Up Patients

Planning Patients

 Total

Apr -2022

526

2932

527

3985

May -2022

516

2998

518

4032

Jun-2022

634

3225

570

4429

Jul-2022

622

3245

616

4483

Aug-2022

580

3087

580

4247

Sept-2022

606

3370

598

4574

Oct-2022

520

2979

500

3999

Nov-2022

551

3273

565

4389

Dec-2022

633

3487

562

4682

Jan -2023

584

3338

891

4813

Feb-2023

584

2696

900

4180

Mar -2023

739

3355

968

5062

 Total

7095

37985

7795

52875

             

 

Inpatients April-2022 to March-2023

Unit

Admission

M

F

T

RT - I

133

578

711

RT - II

130

321

451

RT - III

136

279

381

Total

399

1178

1543

 

 PV room / minor ot Procedures OPD basis:

Month

#

Apr-22

42

May

56

Jun

94

Jul

64

Aug

50

Sept

78

Oct

78

Nov

75

Dec

75

Jan-23

527

Feb-23

506

Mar-23

495

Total

2140

 

 

Patient positioning and mould room work and CT simulation is integral part of RT planning:

 

Month/ Year

Patient positioning and immobilization devise prepared (Mould Room Work)

CT Simulation for RT Planning Ground floor Machine

CT Simulation for Brachy & RT Planning First  floor Machine

Total Simulations Done

Contouring

Plan Approval

Apr-22

213

226

212

438

438

438

May-22

207

261

176

437

437

437

Jun-22

235

233

243

476

476

476

Jul-22

242

273

247

520

520

520

Aug-22

230

240

237

477

477

477

Sep-22

218

291

220

511

511

511

Oct-22

183

228

173

401

401

401

Nov-22

209

247

207

454

454

454

Dec-22

203

226

227

453

453

453

Jan-23

212

273

193

466

466

466

Feb-23

182

239

197

436

436

436

Mar-23

199

270

170

440

440

440

Total

1931

2306

2006

5509

5509

5509

 

 Radiation Therapy delivered on daily basis

Months

ELEKTA

Machines

VARIAN Machines

Total

Apr-22

3912

2695

6607

May-22

4675

3277

7952

Jun-22

4839

2905

7744

Jul-22

4108

3111

7219

Aug-22

4041

3273

7314

Sep-22

5013

3245

8258

Oct-22

3877

2453

6330

Nov-22

4622

3169

7791

Dec-22

4792

3361

8153

Jan-23

3719

3437

7156

Feb-23

3701

2982

6683

Mar-23

4061

3347

7408

Total

51360

37255

88615

 

BRACHYTHERAPY

HDR

ICBT

OVOIDS

Sorbo

ISBT

Surface Mould

Ring

 Total

125 I - PROSTATE IMPLANTS

Apr-22

55

3

13

5

0

3

79

0

May-22

32

7

5

4

0

4

52

0

Jun-22

60

9

6

6

0

3

84

0

Jul-22

58

6

6

3

0

2

75

0

Aug-22

44

10

10

4

0

2

70

0

Sep-22

36

8

7

5

0

1

57

0

Oct-22

54

7

14

3

1

-

79

0

Nov-22

56

10

13

5

0

4

88

1

Dec-22

58

10

16

7

0

3

94

0

 JAN-2023

71

4

14

3

0

5

97

1

Feb-23

50

7

11

4

0

4

76

0

Mar-23

67

4

11

9

0

0

91

0

 Total

641

84

126

58

0

31

904

2

                 

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

 

Sl no

Name

Designation

1

Dr.V.Lokesh

Professor, DIRECTOR,KMIO & HOU RT I

2

Dr.Thejaswini.B

Professor & Head of the Department,  & HOU-II

3

Dr.Naveen.T

Professor & HOU-III

4

Dr.Bindhu Joseph

Professor

5

Dr.Nanda.R

Professor

6

Dr.Tanvir Pasha

Professor

7

Dr.Siddanna R Palled

Professor

8

Dr.Aradhana.K 

Professor

9

Dr.Vinay Kumar.R

Assistant  Professor

10

Dr.P.Sridhar

Assistant  Professor

11

Dr.Govardhan.H.B.

Assistant  Professor

12

Dr.Uday Krishna.A.S

Assistant  Professor

13

Dr.S.D.Shamsundar

Assistant  Professor

14

Dr.Ibrahim Khaleel

Assistant  Professor

15

Dr.Sunil

Assistant  Professor

16

Dr.Y S.Pawar

Assistant  Professor

17

Dr.Nikhila.K R

Assistant  Professor

18

Dr.Manjula.M V

Assistant  Professor

19

Dr.Ashalatha.D

Assistant  Professor

20

Dr.Sanjeet Kumar Mandal

Assistant  Professor

21

Dr.Nithin Bhaskar

Assistant  Professor

22

Dr.Bindu Venugopal

Assistant  Professor

23

Dr.Ajay.G V

Assistant  Professor

24

Dr.Rashmi

Assistant  Professor

 

 

Radiotherapy technologists

SL NO

NAME

Designation

1

Mr. Santhana Krishna

Chief RT Technologist

2

Mr. D.K. Vishwa kumar             

Chief RT Technologist

3

Mr. R. Prabhu shankar

Graduate RT Technologist

4

Mr. Venkata ramanappa

Graduate RT Technologist

5

Mr. Keshavmurthy

Senior RT Technologist

6

Mr. Bullappanavar Revanappa

Senior RT Technologist

7

Mrs.Yamunavva 

Senior RT Technologist

8

Mr. Gopi raghunath

RT Technologist

9

Mr. L.H. Somashekar

RT Technologist

10

Hemalatha Rathod

RT Technologist

11

Maria Francis.V

RT Technologist

12

Thatiabilash

RT Technologist

13

Renuka.M.Gabbur

RT Technologist

14

Ashwini.V.L

RT Technologist

15

Prasanna Kumar.V.S

RT Technologist

16

Poornima.S

RT Technologist

17

Ashwini.K

RT Technologist

18

Prasad.R.Kamath

RT Technologist

19

Meena.V

RT Technologist

20

Darshanala Naresh Kumar

RT Technologist

21

Shivaprasad.R

RT Technologist

22

Deepa.R

RT Technologist

23

Jagan Raj

RT Technologist

24

Akshay. M.Uppin

RT Technologist

25

Nagappa.M.S

RT Technologist

26

Suresh

RT Technologist

 

 

Radiotherapy technologists (Contract basis)

Sl no

Name

RT Technologist

(Contract Basis)

1

Ravishankar

RT Technologist

2

Kalpana.S

RT Technologist

3

Sindhu Keshvan

RT Technologist

4

Narendrakumar

RT Technologist

5

Vaishnavi Tambe

RT Technologist

6

Yasim P K P

RT Technologist

7

Amal Krishna

RT Technologist

8

Mohammed Jasar

RT Technologist

9

Yojitha.S

RT Technologist

10

Venktesh

RT Technologist

11

Abishek Gowda.L

RT Technologist

12

Sandhya.V

RT Technologist

13

Qurrat Ulain

RT Technologist

14

Dhinesh Babu

RT Technologist

15

Lavanya.G

RT Technologist

16

Anitha

RT Technologist

17

Amrutha.G M

RT Technologist

18

Nagesh

RT Technologist

 

 

Staff Nurses:

Sl  NO

Name

Working Place

1

Vazida

RT  OPD

2

Shobha

RT  OPD

3

Poornima

RT  OPD

4

Priyanka

RT  OPD (Security)

5

Babyamma

Unique-Ist shift

6

Fathima

Unique-II shift

6

Kmala

DBX- Geneal

7

Roja

DHX- General

8

Kamalamma

E-1/E-2

9

Annamma

SCI

10

Rajamma

SCI

11

Kanchana

SCI

12

Renuka

SCI

13

Vasanthamma

SCI

14

Saraswathamma

SCI

15

Chinnamma

SCI

16

Parvathamma

SCI

17

Chandramma

SCI

18

Ajira

SCI

 

 

ASWO

Sl

Name

Designation

1

Naveen

Aswo (RT OPD)

 

Rt office

Sl no

Name

NAME

Working place & Shift

1

Chitra Ganapathy

SCI-  Ist  shift

2

Mrs.Sagaya mary

SCI –  Ist  shift

3

Mrs.Uma Emmanual

SCI –  Ist  shift

5

Mrs.Shyamala Naik

SCI –  Ist  shift

6

Mrs.Sunitha

SCI – IInd shift

7

Mrs.Mary Sherly

SCI- IST SHIFT

8

Mrs.Mallamma

SCI – IST  SHIFT

9

Mrs.Haneefa

SCI- IST

10

Mrs.Mary Tina

SCI-  IInd shift

11

Mr.Shivaraj

SCI-  Ist  shift

12

Mr.Sharanabasappa

SCI-  Night  shift

13

Ms.Lavanya

SCI-   II  shift

14

Ms.Devamani

SCI-  I shift

15

Ms.Chaitra

SCI –  Ist  shift

16

Mrs.Shruthi

SCI- ist shift

17

Ms.Pooja.B.M

SCI-  Ist  shift

18

Mrs.Nandhini

Ist shift

19

Mrs.Sneha

II Shift

20

Mr.Kumarappa

I shift

21

Ms.Shilpa

Night shift

 

Attenders

Sl No

Name

Designation

1

K P Eshwarappa

Data entry operator

2

Raghu.B

Attender SCI Planning

3

Syed Mastan

Attender  SCI Planning

 

               ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Palled S, Ramachandra Reddy J, Chavan P, et al. Intra-operative interstitial brachytherapy in a novel infra-zygomatic approach for partially resectable head and neck cancers around the base of skull: A technical note. Journal of Contemporary Brachytherapy. 2023;15(2):148-153. doi:10.5114/jcb.2023.126861.

Viswanath L, Palled S, Venugopal B, Vijay CR, Srinivasan D, Nishchith VD. Building capacity for cancer care infrastructure in Karnataka - the present and the future. Klin Onkol. 2023 Winter;36(1):35-44. English. doi: 10.48095/ccko202335. PMID: 36868831.

Palled SR, Venugopal BK, Nihanthy DS, Khanum H, Vijay CR, Viswanath L, Ramachandra C. Clinical profile and outcomes in cervical cancer: An audit from a tertiary cancer center. Indian J Cancer. 2022 Sep 5. doi: 10.4103/ijc.IJC_211_19. Epub ahead of print. PMID: 36861703. 

Shivananjappa.R,Mandal SK, Vishwanth.B, Geeta SN, An experience with simultaneous integrated boost-definitive treatment of Head & Neck cancer: An Indian date J can Res Ther.-2023Jan-March; 19(2):283-288.

Raghunath S, Tiwari R, Rashmi.S, Geeta SN, Sulthana R, Madebhavi I impact of radical dose calculation  by  enclolunial  Brachytherrapy  and  inductor Chemotherapy  in the definitive treatment  of locally  advanced esophageal cancer  A  retrospective study . J cans Res Ther 2022; 18:S280-4.

Palled SR, Saminathan S, Pasha T, Naveen T, Ganesh KM, Lokesh V. Prostate permanent implant brachytherapy with BARC I-125 Ocu-Prosta seeds. J Cancer Res Ther. 2021 Jun;17(2):340–7.

Das J, Radhakrishna N, K G, A Badhe B. Malignant melanoma of urethra in a young female - Case report and Literature review. Gulf J Oncolog. 2021 Jan 1;1(35):92–5.

Radhakrishna N, Sudha SP, Kalayarasan R, Penumadu P. Does Radiation Dose to Gastric Fundus during Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Esophageal Carcinoma Have an Impact on Postoperative Anastomotic Leak? GastrointestTumors. 2021;8(3):121–7.

Joseph B, Bhaskar N, K R N, R S, V L. Hypofraction... Revisited: The emerging role of shorter treatment schedules for locally advanced cancers during the COVID-19 pandemic. J Med Sci Clin Res. 2021 Feb 8;09(02).

Pasha T, Channabasavaraju M, Venugopal B, Chandraraj V, Bondel S, Boraiah G, et al. A Dosimetric Comparison of Two Techniques of Brachytherapy in Carcinoma Cervix in Patients with a Difficult Application. Indian J Gynecol Oncol. 2021 Jan 12;19(1):10.

Radhakrishna N, Palled SR, Pasha T, Buchapudi RR, Govardhan HB, Thimmaiah N, et al. Estimation of dose-volume parameters of female urethra as organ-at-risk during interstitial brachytherapy in gynecological malignancies. J Contemp Brachytherapy. 2021 Oct;13(5):519–25.

Evaluation of dosimetric impact of inter-application and intra-application variations in fractionated high-dose-rate intra-cavitary brachytherapy of cervical cancer [Internet]. [Katke A, Nanda R, Thejaswini B, Pasha T, Giri GV, Babu G, et al. Weekly vs. tri-weekly cisplatin based chemoradiation in carcinoma cervix: a prospective randomized study of toxicity and compliance. Rep Pract Oncol Radiother J Gt Cancer Cent Poznan Pol Soc Radiat Oncol. 2021;26(6):948–54.

Dr, Ajay G.V, Sambit Swarup Nanda Dr, Ajay Kumar Choubey Dr, Ashutosh Mukherji Dr, Satyajit Pradhan Dr and Ashalatha D Dr. “radiation in a palliative setting during covid-19 era. An indian tertiary cancer care prospective – risks, benefits. ”  international journal of scientific research (2021)

Palled SR, Tanvirpasha CAR, Naveen T, Sathiyan S, Kadirampatti G, Lokesh V. Magnetic resonance image-based 3D volume interstitial brachytherapy using polyether ether ketone catheters in advanced cervical cancer - a feasibility study. J Contemp brachytherapy. 2019 Aug 1;11(4):307–11.

Nanda R, KatkeA,Suneetha N, Thejaswini B, Pasha T, Jagannath KP, et al. A prospective randomized study comparing concurrent chemoradiation with weekly and 3 weekly cisplatin in locally advanced oropharyngeal carcinoma. South Asian J Cancer. 2019;8(3):178–82.

Joseph B, Kumar R, Champaka G, Shenoy A, Sabitha K, Lokesh V, et al. Biological tailoring of adjuvant radiotherapy in head and neck and oral malignancies; The potential role of p53 and eIF4E as predictive parameters. Indian J Cancer. 2019 Oct 1;56(4):330–4. 

Joseph B, Ikkurthi V, Farooq N, Nithin K, Vijay CR, Ramesh C, et al. Breast-Conserving Radiotherapy with Simultaneous Integrated Boost—A Dosimetric Comparison of 3DCRT, VMAT and IMRT: Do We Really have a Better Plan? Indian Journal of Gynecologic Oncology [Internet]. 2019 [cited 2019];17(2):43. 

Joseph B, Kumar R V, Champaka G, Shenoy A, Sabitha K. S, The eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) as a predictive biomarker in the negative margins of resected head and neck and oral cancers: Is there a role for tailoring adjuvant radiotherapy. Indian J Pathol Oncol 2019;6(1):47-51. 

Jalali R, Maitre M, Gupta T, Goda JS, Shah N, Krishna U, et al. Dose-Constraint Model to Predict Neuroendocrine Dysfunction in Young Patients With Brain Tumors: Data From a Prospective Study. Vol. 9, Practical Radiation Oncology. Elsevier BV; 2019. p. e362–71. 

Krishna DU. Veda M, Jagannath KP, Naveen, Long term outcomes of Radiotherapy by two different fractionation regimens for IDH negative Glioblastoma in elderly- A Non Randomised Prospective Study. Vol. 7, Journal of Medical Science And clinical Research. Valley International; 2019. 

Naveen T, Krishna ASU, Santosh V, Arivazhagan A, Lokesh V. Subgroup stratification of adult diffuse gliomas and outcomes: an adaptation of the updated WHO classification in a resource-constrained environment. Journal of Radiotherapy in Practice. Cambridge University Press (CUP); 2019. p. 1–4. 

Ghosal N, Sivaraju L, Mahadevan A, Krishna AU, Rao S, Hegde A. Aggressive primary pediatric intracranial malignant melanoma: Sphinx of the tissue diagnosis. Vol. 14, Asian Journal of Neurosurgery. Medknow; 2019. p. 275. 

Ahmed K, Govardhan H, Roy M, Naveen T, Siddanna P, Sridhar P, et al. Cell-free circulating tumor DNA in patients with high-grade glioma as diagnostic biomarker; A guide to future directive. Indian Journal of Cancer . 2019 Jan 1 :56(1):65–9. 

Krishna U, Thimmarayappa A, Lokesh D, Chandraraj V. Optimization of radiation therapy in non-functioning pituitary adenoma based on temporal lobe dosimetry. 2019 Jun 22. 

Manjula M. V, Pawar Y. S. Treatment non-compliance and government aided health schemes : a boon or a curse. Int J Med Res Rev 2019;7(02):61-64.doi:10.17511/ ijmrr. 2019.i02.02.

Poornachandra Tejaswi, Jagannath KunigalPuttaswamy, Lokesh Vishwanath, Poojar Sridhar, Vijay Calmuge Raghu, Saritha Sunny Pullan. Evaluation of Carotid Artery and Carotid Sinus doses in Early stage Carcinoma Glottis with and without bolus. J Med Sci Clin Res. 2019 Apr 1;7. 

Poornachandra Tejaswi, Jagannath KunigalPuttaswamy, Lokesh Vishwanath, Poojar Sridhar, Vijay Calmuge Raghu, Saritha Sunny Pullan. Analysing the dose to lacrimal glands in Carcinoma Nasopharynx: Is there a need for Ophthalmic prophylaxis? J Med Sci Clin Res [Internet]. 2019 Apr 1;7. 

Shamsundar S.D, Jagannath K.P, Niveditha S, K. Aradhana, R. Nanda, B. Thejaswini. Prognostic significance of primary tumour volume in nasopharyngeal carcinoma– a single institute study. Int J Med Res Rev 2019;7(01):24-29. doi:10.17511/ijmrr.2019.i01.05. 

Pasha T, Palled S R, Loni R, Bondel S, Chavan P, et al. High Dose-Rate Brachytherapy in Recurrent High-Risk Head and Neck Cancer, Rep Radiother Oncol. 2019 ; 6(1):e98391. doi: 10.5812/rro.98391.

Poojar S, Loni R, H K KR ,Naveen T, Lokesh V. Impact of Short Versus Long Course Whole Brain Radiation Therapy on Memory Function in Brain Metastasis Patients, Rep Radiother Oncol.;2019; 6(1):e95524. doi: 10.5812/rro.95524. 

Viswanath L, Naveen T, Siddanna P, Chetana P, Geethasree M, Sridhar P, et al. Epidermal growth factor receptor (EGFR) overexpression in patients with advanced cervical cancer. J Clin Oncol [Internet]. 2014 May 20 ;32(15_suppl):e16538–e16538. 

Thimmaiah N, Kalavagunta S, Loni R, Pasha T, Poojar S, Viswanath L. Efficacy, Radiological Response and Local Toxicity in Locally Advanced Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Patients (LAHNSCC) Treated with Hypofractionated Accelerated IMRT with Concomitant Simultaneous Integrated Boost (SIB). Reports Radiother Oncol. 2019 Aug 26. 

Joseph B, Ikkurthi V, Farooq N, Nithin K, Vijay CR, Ramesh C, et al. Breast-Conserving   Radiotherapy with Simultaneous Integrated Boost—A Dosimetric Comparison of 3DCRT, VMAT and IMRT: Do We Really have a Better Plan? Indian J Gynecol Oncol. 2019;17(2):43.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-08-2023 06:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080