ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

 

 

       

ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಗುರುತುಹಚ್ಚುವಿಕೆ (ಮಾರ್ಕಿಂಗ್) ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೊಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್, ಕೆಮಿಲುಮಿನೆಸ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂ-ವಿಶ್ಲೇಷಕಗಳು, ಪಿಸಿಆರ್, ಆರ್‌ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಸಿಆರ್ ಮುಂತಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10, 00,000 ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರದಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಯಮಿತ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ವಿಭಾಗವು ಹಲವಾರು ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.ಯಂತಹ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್‌ಡಿ. ಮುಂತಾದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ (ಆರ್‌.ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌) ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಡಿಎಸ್ಟಿ, ಡಿಬಿಟಿ, ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐದು ಪಿ.ಹೆಚ್‌ಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿಗೊಂಡು ಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

                         

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

Details of available equipments in the department :

Cobas C311 Auoanalyser

Spectrophotometer

Cobas e411 Immuno Analyzer

Elisa Reader

Semi Autoanalyser Modulab – 5010

Centrifuges

Ion Selective Electrolyte Analyzer

Microcentrifuge

PCR conventional gradient (Thermal Cycler)

Drybath with cooling and mixing

PCR Real Time

Waterbath

Gel documentation system

Incubator

Electrophoresis unit

UV Transilluminator

Microwave oven

Vertex mixer

Ice maker

Freezers −20ºC, −80º C

Services provided in the Department

Routine Investigation : Routine blood test for biochemical parameters like, Blood sugar, RFT, LFT, LDH, Calcium, Uric acid, Cholesterol & Electrolytes like Sodium and Potassium

Special Investigation : Thyroid Function Test- T3,T4 & TSH, Thyroglobulin, Anti TG, Anti TPO

Tumor Markers : CEA, PSA, AFP, CA 125, BHCG, CA 19.9 

Details of Seminars/ Conference/ Workshops/ Training programme conducted

Medical Education – Teaching and Learning(Lecture, Seminar, Symposium, CME, Conference etc) MCI/RGUHS criteria

1. Conduct classes for UG students as per the university guidelines.

2. Conduct journal club, seminars and scientific discussions for Ph.D students.

           

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

Month

Glu

UREA

CREA

TP

ALB

ALP

BIL

AST

ALT

LDH

CAL

CHOL

UA

Na

K

D.BIL

Total

Jan

6090 7252 7324 5973 6015 5966 5977 5982 5982 1088 2972 139 735 5474 5474

-

72443

Feb

5690 6938 7000 5682 5763 5685 5688 5691 5691 1024 2957 109 714 5206 5206

-

69044

Mar

6517 8043 8112 6595 6696 6596 6605 6611 6611 1040 3437 111 754 6085 6085

-

79898

Apr

5652 7537 7578 6132 6220 6138 6140 6147 6147 1096 3221 108 794 5691 5691

-

74592

May

6368 8156 8204 6505 6560 6504 6514 6517 6517 1132 3554 81 835 6208 6208

-

79863

Jun

5693 7577 7614 5992 6070 5994 5989 5999 5999 976 3172 78 693 5659 5659

-

73164

Jul

6802 8838 8894 7105 7212 7105 7105 7142 7142 1092 3798 79 641 6636 6636

-

86227

Aug

6802 7894 7940 6325 6397 6321 6332 6346 6346 991 3493 77 631 6070 6070

-

77315

Sep

5903 8038 8103 6284 6334 6273 6287 6296 6296 932 3213 84 629 6103 6103

-

76877

Oct

6441 8573 8667 6803 6881 6790 6796 6812 6812 866 3648 58 754 6727 6727

-

83355

Nov

6769 8652 8747 6967 7039 6965 6969 6977 6977 882 3725 70 692 6987 6987

-

85405

Dec

6753 8264 8353 6814 6887 6811 6819 6821 6821 928 3794 62 734 6764 6764

-

83389

Control

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

-

10125

Total

75735 96437 97211 77852 78749 77823 77896 78016 78016 12722 41659 1731 9280 74285 74285

-

951697
 

SPECIAL INVESTIGATIONS  (TUMOUR MARKERS) (JAN 2019 TO DEC 2019)

Month

AFP

CEA

CA125

PSA

T3

T4

TSH

TG

ATG

ATPO

BHCG

Ca19.9

Total

Jan

228

374

304

104

475

475

511

123

101

8

109

203

3015

Feb

220

334

260

98

468

468

493

106

71

5

114

189

2826

Mar

212

346

370

89

481

481

518

105

70

8

118

206

3004

Apr

219

328

339

86

423

423

450

85

63

3

107

206

2732

May

220

360

373

100

522

522

547

110

82

7

106

220

3171

Jun

223

340

344

88

554

554

573

92

66

6

108

213

3164

Jul

217

322

339

85

579

579

602

115

83

9

124

193

3247

Aug

191

324

298

90

478

487

496

89

58

7

117

187

2813

Sep

168

310

299

80

491

491

521

81

57

4

109

187

2799

Oct

161

306

300

81

417

417

436

85

50

9

109

160

2501

Nov

195

303

289

74

512

512

550

83

70

8

118

162

2876

Dec

180

321

300

86

502

502

529

86

75

8

109

180

2878

Control

250

350

350

170

350

350

350

170

100

60

150

170

2820

Total

2684

4323

1465

1232

6252

6252

6576

1300

946

142

1498

2476

37846

 

         

ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1. Principle Investigatorfor the project “Promoter Methylation of DNA repair genes in ovarian carcinoma: correlation with disease characteristics and prognosis (ICMR).

2. PrincipleInvestigator for the project “The relationship of VEGF polymorphisms with plasma VEGF levels and tumor VEGF expression in epithelial ovarian cancer and their prognostic importance” (ICMR).

3. Principle Investigatorfor the project “ Methylation patterns of gene promoters associated with human ovarian carcinoma” (DBT).

4. Principle Investigator for the project “Investigating galectin based potentiation of malignant ovarian cells within an ascites microenvironment” (RGUHS-IISc).

5. Co-Investigator for the project “Role of hTERT and lengthening of telomere in breast cancer patients.”(RGUHS).

6. Co- Investigatorfor the project titled “Prognostic-Significance of vascular endothelial growth factor(VEGF) polymorphism in cancer Breast” (ICMR).

7. Co-guidefor SRF “ Methylation patterns of gene promoters associated with human ovarian carcinoma” (ICMR).

8. Co-guide for M.ch dissertation entitled “Clinicopathologic, epigenetic features of colorectal cancer” (RGUHS)

9. PhD guide for the project entitled “Role of the Cytoplasmic E-Cadherin Fragment in Ovarian Carcinoma and development of plasma based methylation biomarker panel for early diagnosis and prognosis.” (RGUHS).

10. PhD guide for the project entitled “Role of DNA methylation in predicting response to chemotherapy & understanding signalling pathways involved in ovarian carcinoma.” (RGUHS).

11. PhD guidefor the project entitled “ Aberrant promoter hypermethylation of tumor suppressor genes in endometrial carcinoma- correlation with clinicopathological parameters(RGUHS).

12. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Ref. No : RGU:R&D:Res.Wing:2014-15 dated 13/03/2015, Rs 10,00,000/

Title : Role of hTERT expression and lengthening of telomere in breast cancer patients.

13. DST Project Ref. No.SR/FT/LS-94/2010 dated 21-02-2011.under SERC Fast Track Proposals for Young Scientists scheme. Rs 23,78,000/-

Title : A study of expression of cytokines in breast cancer patients.

14. Rajiv Gandhi University of Health Sciences,Karnataka Ref No. RGUHS/R&D/Research Grants/M16/2010-11, dated 23-11-2010, under Medical Faculty.

Title : A study of cytokine polymorphism of tumor necrosis factor in breast cancer patients

CO- Investigator : 

15. ICMR Project entitled ”The relationship of VEGF polymorphisms with serum VEGF levels in epithelial ovarian cancer and their prognostic importance.”

ICMR Project Ref. no. 5/13/28/2010-NCD-III(IRIS ID:2010-04560).

16. “Role of the Cytoplasmic E-Cadherin Fragment in Ovarian Carcinoma and development of plasma based methylation biomarker panel for early diagnosis and prognosis.” (RGUHS).

17. “Role of DNA methylation in predicting response to chemotherapy & understanding signalling pathways involved in ovarian carcinoma.” (RGUHS).

18. “ Aberrant promoter hypermethylation of tumor suppressor genes in endometrial carcinoma- correlation with clinicopathological parameters(RGUHS)

         

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

Dr.G.RAMESH

Designation : Professor & Head

Qualificatiions : Ph.D

Dr.K.THRIVENI 

Designation : Associate Professor

Qualificatiions : Ph.D  

Dr. SANDEEP KUMAR 

Designation : Associate Professor

Qualificatiions : MBBS, MD

Dr. AKSHATHA L.N

Designation : Assistant Professor

Qualificatiions : MBBS, MD

Mr. VAJRA KUMAR S.P

Designation : Assistant Research Scientist

Qualificatiions : M.Sc    

Dr. RACHANA 

Designation : Assistant Research Scientist

Qualificatiions : M.Sc, Ph.D 

Mr.D. NARASIMHULU

Designation : Chief Laboratatory Technologist

Qualificatiions : B.Sc, MLT

Mr. SHIVASWAMY 

Designation : Senior Laboratory Technologist

Qualificatiions : B.Sc, MLT

Mrs. SHIVARATHNAMMA G. S  

Designation : Senior Laboratory Technologist

Qualificatiions : B.Sc, MLT

Mr. K.B. LINGARAJU

Designation : Junior Laboratory Technologist

Qualificatiions : B.Sc, MLT

Mrs. KAVITHA S.K     

Designation : Junior Laboratory Technologist

Qualificatiions : DMLT

 Mrs. SHASHIKALA K.H

Designation : Junior Laboratory Technologist

Qualificatiions : B.Sc, MLT

Mrs. KEERTHY MARY .V 

Designation : Junior Laboratory Technologist

Qualificatiions : DMLT 

                   

ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

1. Kumar S, Swamy SN, Premalatha CS, Pallavi VR, Gawari R. Aberrant promoter Hypermethylation of RASSF1a and BRCA1 in circulating cell-free tumor DNA serves as a biomarker of ovarian carcinoma. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2019;20(10):3001.

2. Swamy SN, Kumar S, Devaraj VR, Gawari R. Generation and Characterization of A Carboplatin Resistant Ovarian Cancer Model. Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics.2020;4(3):.

3. Gera S, Kumar S, S, Swamy SN, Bhagat R, Vadaparty A, Gawari R, Bhat R, Dighe RR. Follicle-stimulating hormone is an autocrine regulator of the ovarian cancer metastatic niche through notch signaling. Journal of the Endocrine Society. 2019 Feb;3(2):340-57.

4. Kumar S, Swamy SN, Premalatha CS, Pallavi VR, Gawari R. Down Regulation of RASSF1a, APC and GSTP1 is Associated with Epithelial Ovarian Carcinoma Tumorigenesis. Archives of Clinical and Biomedical Research. 2020;4(4):349-60.

5. L.Krishnamoorthy, G.Ramaswamy, R.Gomathy, V.Kannan, Ramesh G and N.Anantha.“The role of free radical detoxifying systems in the cellular response to radiation therapy in carcinoma of the uterine cervix”. In recent Aspects of cellular and applied radiobiology. Ed.F.H.Schneweis and R.N.Sharma, vol 30, 162 -164,1998.

6. Sunil Chandy, Sadananda Adiga M N, Ramesh G, Girija Ramaswamy, Vijayakumar M, Savithri H S and Lakshmi Krishnamoorthy. “Methylenetetrahydrofolate reductase 677 C®T and 1298 A®C gene polymorphisms and its relation to levels of homocysteine, folate, Vitamin B12 and Vitamin B2 in colorectal cancer”. Austral-Asial J Cancer, 9(2), 91-100, April 2010.

7. Rani James,G. Ramesh, Lakshmi Krishnamoorthy, Triveni K, Vijaylaxmi Deshmane, P P Bapsy, Girija Ramaswamy. “Plasma VEGF as a marker of therapy in breast cancer patients”. Austral Asian J of Cancer 2011; 10(3); 189-95.

8. Rahul Bhagat, Shilpa Chadaga, C.S. Premlatha, G.Ramesh, C. Ramesh, V.R. Pallavi, Lakshmi Krishnamoorthy. “Aberrant promoter methylation of RASSF1A and APC genes in epithelial ovarian carcinoma development”. Cell Oncol (2012) 35: 473-479.

9. Rahul Bhagat, C. S. Premalata, V. Shilpa, V. R. Pallavi, G. Ramesh, C. R. Vijay & Lakshmi Krishnamoorthy “Altered expression of β-catenin, Ecadherin, and E-cadherin promoter methylation in epithelial ovarian carcinoma”. Tumor Biol. DOI 10.1007/s13277-013-0797-9. April -2013.

10. Rahul Bhagat, Sandeep K, V. Shilpa , C. S. Premalata, , V. R. Pallavi, G. Rameshand Lashmi K. “Epigenetic alterations of p16 and Retinoic Acid receptor beta genes in the development of epithelial ovarian carcinoma” Tumor Biology. DOI 10.10007/s13277-014-213-1 (2014).

11. Shilpa V, Rahul B, C S Premalatha, Pallavi V R, G.Rameshand Lakshmi K “BRCA1 promoter hypermethylation  and protein expression in ovarian carcinoma- An Indian Study. Tumor Biology 2014; 35:4277-424. DOI:10.1007/s13277-013-1558-5.

12. Bhaskari Janardhan; Shilpa V; Rahul B; Premalatha C.S.; Pallavi V.R.; Ramesh G; Lakshmi Krishnamoorthy, 'Investigating impact of Vascular Endothelial Growth Factor polymorphisms in epithelial ovarian cancers: A study in the Indian population', Accepted for Publication in Plos One.

13. Thriveni K,Raju A, Kumar RV, Krishnamurthy S, Chaluvarayaswamy R. Patterns of Relative Telomere Length in Associated with hTERT Gene Expressionin the Tissue of Breast Cancer Patients Clin Breast Cancer.2019;19:27-34.

14. Thriveni K,Raju A, Ramaswamy G, Krishnamurthy S, Kumar RV. Tumor necrosis factor: An inflammatory microenvironment marker in primary breast cancer patients. Int J Mol Immuno Oncol 2018;3:24-27.

15. Thriveni K,Raju A, Ramaswamy G, Krishnamurthy S, Kumar RV. An Analysis of Polymorphism Lymphotoxin alpha +252 A>G in South Indian Breast Cancer Patients. International Journal of Hematology and Oncology 2017;27: 229-236.

16. Thriveni K, Raju A. Integrity of genomic DNA isolated from heparin treated human leukocytes by a modified protocol. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences 2016; 15:97-100.

17.James R, Ramesh G, Krishnamoorthy L, Thriveni K, Deshmane V, Bapsy PP, Ramaswamy G.Plasma VEGF as a Marker of Therapy in Breast Cancer Patients. Austral-Asian Journal of Cancer 2011;10:189-95.

18. Thriveni K, James R, Krishnamoorthy L, Deshmane V, Bapsy PP, Ramaswamy G. Upregulation of telomerase activity by HER-2/neu and its significance in breast cancer. International Journal of Haematology and Oncology.2010;3:141-147.

19. Thriveni K, James R, Krishnamoorthy L, Deshmane V, Bapsy PP, Ramaswamy GSerum transaminases ratio in breast cancer patients. Austral Asian Journal of Cancer.2009;8:199-20.

20. Girija Ramaswamy, Vasanthi Rao, Lakshmi Krishnamoorthy, Ramesh, Gomathy R and Renuka Devi D. “Serum level of bone alkaline phosphatase in breast and prostate cancers with bone metastasis”. Ind. J. Clin Biochemistry. 15(2), 110-113, (2000)

21. Rani JamesRameshLakshmi KrishnamoorthyRahul BhagatShilpa ChadagaVijayalaxmi DeshmaneGirija Ramaswamy. “Prevalence of +405G>C,−1154G>A Vascular Endothelial Growth Factor Polymorphism in Breast Cancer”. Ind J Clin Biochem. 2013. DOI 10.1007/s12291-013-0307-2, Feb-2013.

22. Shilpa V, Rahul B, C S Premalatha, Pallavi V R, Rameshand Lakshmi K. “The relationship between romoter methylation and tissue expression of MGMT gene in ovarian cancer. Indian Journal of Medical Research(2014).

23. Ramesh, Shalini N. Swamy, S. Sandeep Kumar, C. S. Premalata, V. R. Pallavi. ”Aberrant Promoter Hypermethylation of Death Associated Protein Kinase (DAPK) in Epithelial Ovarian Carcinoma”. Journal of Evidence based Medicine and Healthcare, 2015.

24. Ramesh, S. Sandeep Kumar, Shalini N. Swamy, C. S. Premalata, V. R. Pallavi. ”A Study on the Aberrant Promoter Hypermethylation of RAR-β Gene in the Plasma of Epithelial Ovarian Carcinoma Patients”. Journal of Evidence based Medicine and Healthcare, 2015.

25. Ramesh, S. Sandeep Kumar, Shalini N. Swamy, C. S. Premalata, V. R. Pallavi. ”The Aberrant Promoter Hypermethylation Pattern of the Anti-Angiogenic TSP1 Gene in Epithelial Ovarian Carcinoma: An Indian Study”. Journal of Evidence based Medicine and Healthcare, 2015.

26. Rani James, Rahul Bhagat, Shilpa Chadaga, Thriveni K, Lakshmi Krishnamoorthy, G Ramesh,Girija Ramaswamy. “Association of vascular endothelial growth factor (VEGF) single nucleotide polymorphisms(SNPs) and prognosis of Breast cancer patients. Accepted for Publication in Indian Journal of Cancer.

27. Sandeep Kumar, Noopur Nelson Manisha Roy Govardhan Khaleel Pallavi Ramesh. IS LOCALLY ADVANCED CANCER CERVIX ASSOCIATED WITH HYPOALBUMINEMIAAND INCREASED GRANULOCYTE AND LYMPHOCYTE RATIO? Volume-8 | Issue-3 | March-2019 | PRINT ISSN No 2277 – 8179.

28. Kumar S, Roy M, Nelson N, Govardhan G, Khaleel K, R. P, Ramesh. Pre-treatment de-ritis ratio as a marker for cervical cancer: a study at regional cancer centre. Int J Med Res Rev [Internet]. 2019Jun.30 [cited 2020Nov.27];7(3):162-9.

29. Kumar S, Swamy SN, Premalatha CS, Pallavi VR, Gawari R. Aberrant promoter Hypermethylation of RASSF1a and BRCA1 in circulating cell-free tumor DNA serves as a biomarker of ovarian carcinoma. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2019;20(10):3001.

30. Gera S, Kumar S, S, Swamy SN, Bhagat R, Vadaparty A, Gawari R, Bhat R, Dighe RR. Follicle-stimulating hormone is an autocrine regulator of the ovarian cancer metastatic niche through notch signaling. Journal of the Endocrine Society. 2019 Feb;3(2):340-57.

31. Sandeep Kumar, Noopur Nelson Manisha Roy Govardhan Khaleel Pallavi Ramesh. Is Locally Advanced Cancer Cervix Associated With Hypoalbuminemiaand Increased Granulocyte And Lymphocyte Ratio? Volume-8 | Issue-3 | March-2019 | PRINT ISSN No 2277 – 8179.

32. Kumar S, Roy M, Nelson N, Govardhan G, Khaleel K, R. P, G. Ramesh. Pre-treatment de-ritis ratio as a marker for cervical cancer: a study at regional cancer centre. Int J Med Res Rev [Internet]. 2019Jun.30 [cited 2020Nov.27];7(3):162-9.

33. Thriveni K,Raju A, Kumar RV, Krishnamurthy S, Chaluvarayaswamy R. Patterns of Relative Telomere Length in Associated with hTERT Gene Expressionin the Tissue of Breast Cancer Patients Clin Breast Cancer.2019;19:27-34.

34. Thriveni K,Raju A, Ramaswamy G, Krishnamurthy S, Kumar RV. Tumor necrosis factor: An inflammatory microenvironment marker in primary breast cancer patients. Int J Mol Immuno Oncol 2018;3:24-27.

35. Thriveni K,Raju A, Ramaswamy G, Krishnamurthy S, Impact of Gene Polymorphism of TNFα rs 1800629 and TNFβ rs 909253 on Plasma Levels of South-Indian Breast Cancer Patients. Ind J Cancer.2018;55:179-183.

36. Sandeep Kumar, Noopur Nelson Manisha Roy Govardhan Khaleel Pallavi Ramesh. Is Locally Advanced Cancer Cervix Associated With Hypoalbuminemiaand Increased Granulocyte And Lymphocyte Ratio? Volume-8 | Issue-3 | March-2019 | PRINT ISSN No 2277 – 8179.

37. Kumar S, Roy M, Nelson N, Govardhan G, Khaleel K, R. P, G. Ramesh. Pre-treatment de-ritis ratio as a marker for cervical cancer: a study at regional cancer centre. Int J Med Res Rev [Internet]. 2019Jun.30 [cited 2020Nov.27];7(3):162-9.

38. Thriveni K,Raju A, Ramaswamy G, Krishnamurthy S, Impact of Gene Polymorphism of TNFα rs 1800629 and TNFβ rs 909253 on Plasma Levels of South-Indian Breast Cancer Patients. Ind J Cancer.2018;55:179-183.

39. Thriveni K, Deshmane V, Ramaswamy G, Krishnamoorthy L. Diagnostic Significance of CA15-3 with combination of HER-2/neu values at 85th percentiles in breast cancer. Ind J Clin Biochem. 2013; 28:136–140.

40. James R, Thriveni K,Krishnamoorthy L , Deshmane V , Bapsy PP, Ramaswamy G. Clinical outcome of adjuvant endocrine treatment according to Her-2/neu status in breast cancer. Indian J Med Res. 2011; 133: 70-75.

41. James R, Thriveni K, Bapsy PP, Krishnamoorthy L, Mukherjee G , Deshmane V , Ramaswamy G. Evaluation of   immunohistochemistry (IHC) and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for HER-2/neu expression in breast carcinoma. Ind.J.Clin Biochemistry 2008; 23: 345-351.

42. Thriveni Kand Girija Ramaswamy. “A study of serum Her-2/neu expression in cancer breast along with other prognostic factors like CEA, CA15-3 and tissue telomerase activity”. D. Thesis, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka. 2008.

43. Thriveni K, Krishnamoorthy L, Ramaswamy G. Correlation study of carcino embryonic antigen and cancer antigen 15.3 in breast cancer patients. Ind.J.Clin Biochemistry 2007; 22: 57-60.

44. Thriveni K, Krishnamoorthy L, Ramaswamy G. Clinical utility of serum human epidermal receptor-2/neu in breast cancer patients. Indian J Med Res 2007; 125: 137-142.

45. Sandeep Kumar, Noopur Nelson Manisha Roy Govardhan Khaleel Pallavi Ramesh. Is Locally Advanced Cancer Cervix Associated With Hypoalbuminemiaand Increased Granulocyte And Lymphocyte Ratio? Volume-8 | Issue-3 | March-2019 | PRINT ISSN No 2277 – 8179.

46. Kumar S, Roy M, Nelson N, Govardhan G, Khaleel K, R. P, G. Ramesh. Pre-treatment de-ritis ratio as a marker for cervical cancer: a study at regional cancer centre. Int J Med Res Rev [Internet]. 2019Jun.30 [cited 2020Nov.27];7(3):162-9.

47. Kharb, S. Kumarand Z.S. Kundu, 2013. Implications of Raised Folate and Lowered Vitamin B12in Osteosarcoma. American Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 3: 182-187.

48. Kharb S, Kumar S, Kundu Z S. Homocysteine, a biomarker of osteosarcoma. J Can Res Ther 2015;11:51-3

49. Shwetha Nagaraj, Akshatha Lalesh Naik, Pratibha K ,Vinay Kumar K. Prostate Specific Antigen in Women with PCOS and Its Correlation with Total Testosterone.International Journal of Biotechnology and Biochemistry ISSN 0973-2691 Volume 15, Number 2 (2019) pp. 87-95.

50. Akshatha LN, Srikrishna R, Kumar S V, Shenoy M T, Mansrekar P A, Hepatic and renal dysfunctions in a malaria endemic region: falciparum malaria vs vivax malaria. Int J Clin Biochem Res 2017;4(4):324-328.

51. L N Akahatha,Shenoy MT, Yadav C, M S R, Kamath N. Bronze diabetes. J Clin Diagn Res. 2015 Apr;9(4):BD01-2. doi: 10.7860/JCDR/2015/11515.5799. Epub 2015 Apr 1. PMID: 26023548; PMCID: PMC4437060.

52. Shenoy MT, D'Souza B, Akshatha LN, D'Souza V, Rajan MG. Spontaneous Tumor Lysis Syndrome in an Infant: A Case Report. Indian J Clin Biochem. 2015 Jul;30(3):360-2. doi: 10.1007/s12291-014-0472-y. Epub 2015 Feb 14. PMID: 26089626; PMCID: PMC4469048.

53. L N Akshatha, M S R, Shenoy MT, P SR, B P. Lead poisoning mimicking acute porphyria! J Clin Diagn Res. 2014 Dec;8(12):CD01-2. doi: 10.7860/JCDR/2014/10597.5315. Epub 2014 Dec 5. PMID: 25653942; PMCID: PMC4316248.

54. Srikrishna R , Akshatha L.N., Dr. Virupaksha L, Vinay Kumar K. Study of HS-CRP, Insulin Resistance and Dyslipidemia as Predictive Markers in PreHpertension”. International Journal of Biotechnology and Biochemistry ISSN 0973-2691 Volume 13, Number 4 (2017) pp. 413-421.

55. Naik AL, Rajan MG, Manjrekar PA, et al. Effect of DOTS Treatment on Vitamin D Levels in Pulmonary Tuberculosis. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR. 2017 Apr;11(4):BC18-BC22. DOI: 10.7860/jcdr/2017/24501.9759.

56. Shenoy MT, D'Souza B, Akshatha LN, D'Souza V, Rajan MG. Spontaneous Tumor Lysis Syndrome in an Infant: A Case Report. Indian Journal of Clinical Biochemistry : IJCB. 2015 Jul;30(3):360-362. DOI: 10.1007/s12291-014-0472-y.

57. Akshatha, L.N. & Shenoy, Mamatha & D'Souza, Benedicta & D'Souza, V. & Prabhu, A.K. & Hegde, Anupama & Suresh, Pooja. (2014). Elevated ferritin level in a patient with autoimmune haemolytic anaemia. Biomedicine (India). 34. 412-414.

58. Kuthethur, S., Kumarchandra, R., LN Akshatha.,Gopal, M., Salins, J., & Poojari, P. (2014). Evaluation of serum uric acid /inorganic phosphate ratio in prostate disorders and healthy controls. International Journal of Biomedical and Advance Research5(7), 345–347. https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i7.807

59. Kumarchandra, Reshma & Akshatha, L.N.(2014). Serum uric acid - Phosphate ratio as a differential diagnostic marker of prostate disorders. International Journal of Pharma and Bio Sciences. 5. B196-B200.

60. Shenoy, Mamatha & D'Souza, Benedicta & Akshatha, L.N.& Puneeth, A. & M S, Rukmini & Hegde, Anupama & D'Souza, V.. (2014). Elevated d-dimer level in acute myeloid leukemia. Biomedicine (India). 34. 267-268.

61. Ramarajan Madan, Naik Akshatha, Hegde Anupama , A Puneeth , Shenoy Mamatha,  P Shaheena,  Manjrekar Poornima. (2016). Effects of iron status on pulmonary tuberculosis in response to directly observed treatment short course (DOTS). Biomedicine. 36. 015-021.

62. VK Kumar, Shubha , Akshatha LN, Suhas HG ,Sathyajith Thopachiche. Comparison of One-step technique and Two-step technique for Making Impressions using Polyvinylsiloxane for FPD. Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. |Vol. 6|Issue 4| April 2018. ):55-58.

63. Kuruvanthe S. Rachana,Mallahalli S. Manu, Gopal M. Advirao. Insulin-induced up regulation of lipoprotein lipase in Schwann cells during diabetic peripheral neuropathy. Diabetes and Metabolic syndrome: Clinical Research and Reviews, 2018; DOI:10.1016/j.dsx.2018.03.017.

64. Kuruvanthe S. Rachana, Mallahalli S. Manu, Gopal M. Advirao. Role of insulin in the expression of PMP22, a myelin protein during diabetic peripheral neuropathy. IOSR Journal of Biotechnology and Biochemistry, 2017; 3(6), 50-55.

65. Kuruvanthe S. RachanaMallahalli S. Manuand Gopal M. AdviraoInsulin influenced expression of myelin proteins in diabetic peripheral neuropathy. Neuroscience Letters, 2016; 629:110-115.

66. Mallahalli S. Manu, Kuruvanthe S. Rachana, and Gopal M. Advirao. Altered expression of IRS2 and GRB2 in demyelination of peripheral neurons: Implications in diabetic neuropathy. Neuropeptides, 2017; 62:71-19.

67. Mallahalli S. Manu, Kuruvanthe S. Rachana, and Gopal M. Advirao. Insulin inhibits the JNK mediated cell death via up regulation of AKT expression in Schwann cells grown in hyperglycemia. Frontiers in Biology2018; DOI:10.1007/s11515-018-1492-4.#

68. Mallahalli S. Manu, Kuruvanthe S. Rachana, and Gopal M. Advirao. Insulin elevates the down regulated OCT-6 transcription factor in diabetic peripheral neuropathy. Genes and Diseases, 2017; DOI:10.1016/j.gendis.2017.12.007.

Awards Obtained

69. Award for Research Publications for the year 2018-19 by Vision Group on Science and Technology Govt, of Karnataka

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-07-2023 05:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080