ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರ ವಿವರಗಳು

 

           

1.ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

 ದಿನಾಂಕದಿಂದ

 ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ

1

ಡಾ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಭಾರ್ಗವ,ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಎಂ.ಡಿ.

23-01-1980

20-09-1982

2

ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಥಹೀರ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಎಂ.ಎಸ್., ಡಿಎಆರ್‌ಸಿಪಿ (ಲಂಡನ್) ಆರ್‌ಸಿಎಸ್ (ENG.)

20-09-1982

31-03-1983

3

ಡಾ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ.

31-03-1983

31-03-1990

4

ಡಾ.ಎನ್.ಅನಂತ, ಎಂಡಿ,ಡಿಎಂಆರ್‌ಇ.

01-04-1990

31-08-1996

5

ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರನ್,ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಎಂ.ಎಸ್.

01-01-1992

31-05-2005

6

ಡಾ. ಪಿಪಿ ಬ್ಯಾಪ್ಸಿ, ಎಂಡಿ., ಡಿಎಮ್.(ಪ್ರಭಾರ)

01-06-2005

30-09-2007

7

ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇಶಮಾನೆ,ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಎಂಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)

01-10-2007

11-02-2008

8

ಡಾ.ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್( ಪ್ರೋಸ್ತೊಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ ). (ಪ್ರಭಾರ)

12-02-2008

30-06-2008

9

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆಎಎಸ್,(ಪ್ರಭಾರ)

30-06-2008

06-09-2008

10

ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಎಂ.ಶೆಣೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ.ಎಫ್‌ಆರ್‌ಸಿಎಸ್‌., ( ಇಡಿ) ಎಂ.ಎಸ್‌ (ಎಐಐಎಂಎಸ್) ಯುಐಸಿಸಿ (ಫೆಲೋ).

06-09-2008

14-08-2009

11

ಡಾ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಡಿಎನ್‌ಬಿ. (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)ಎಫ್‌ಆರ್‌ಸಿಎಸ್‌ ( ಗ್ಲಾಸ್ )ಎಂ.ಸಿಹೆಚ್‌. (ಆಂಕಾಲಜಿ),ಪಿಜಿಡಿಹೆಚ್‌ಎಂ.

14-08-2009

27-12-2011

12

ಡಾ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಡಿಎನ್‌ಬಿ. (ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ)ಎಫ್‌ಆರ್‌ಸಿಎಸ್‌ ( ಗ್ಲಾಸ್ )ಎಂ.ಸಿಹೆಚ್‌. (ಆಂಕಾಲಜಿ),ಪಿಜಿಡಿಹೆಚ್‌ಎಂ.

28-12-2011

29-12-2014

13

ಡಾ.ಎಲ್.ಅಪ್ಪಾಜಿ. (ಪ್ರಭಾರ) ಎಂ.ಡಿ.(ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್), ಡಿಎಂ

29-12-2014

20-01-2015

14

ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಎಂ.ಡಿ.,ಎಫ್ಐಪಿಎಂ (ಪ್ಯಾಲಿಯೆಟಿವ್ಮೆಡಿಸಿನ್)

20-01-2015

28-08-2018

15

ಡಾ.ಸಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್,ಎಂ.ಎಸ್., ಎಂ.ಸಿಎಚ್..

28-08-2018

17-10-2022

              

2.ಹಿಂದಿನ ಡೀನ್ ಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

 ದಿನಾಂಕದಿಂದ

 ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ

1

ಡಾ.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಡು, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಡಿಎಂಆರ್‌ಟಿ

05-02-1972

31-12-1973

2

ಡಾ.ಎಂ.ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಪಿಹೆಚ್.‌ಡಿ

01-01-1974

01-03-1974

3

ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ಘೋರ್ಪಡೆ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಪಿ.ಹೆಚ್‌ಡಿ, ಎಫ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪೆಥಾಲಜಿ (ಲಂಡನ್)

02-03-1974

31-03-1974

4

ಡಾ.ಎಂ.ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಪಿಹೆಚ್.‌ಡಿ

01-04-1974

07-06-1974

5

ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಎಂ.ಡಿ.

08-06-1974

17-07-1974

6

ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ನರೇಂದ್ರನ್, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಫ್ಆರ್‌ಸಿಎಸ್‌

18-07-1974

30-04-1976

7

ಡಾ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಭಾರ್ಗವ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ಎಂ.ಡಿ.

01-05-1976

22-01-1980

         

3.ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ

ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ

1

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ತಿಮ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆಎಎಸ್

3-8-1988

3-1-1991

2

ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಕೆಎಎಸ್

10-1-1991

25-3-1991

3

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್‌.ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕೆಎಎಸ್.

25-3-1991

13-1-1993

4

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ , ಕೆಎಎಸ್

14-6-1993

24-10-1994

5

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ , ಕೆಎಎಸ್

31-10-1994

31-5-1995

6

ಶ್ರೀ ಕೆ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ , ಕೆಎಎಸ್.

12-6-1995

18-9-1995

7

ಶ್ರೀ ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ , ಕೆಎಎಸ್

29-9-1995

18-3-1996

8

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಸುದರ್ಶನ್ , ಕೆಎಎಸ್

11-6-1996

31-3-1999

9

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಂ.ನೀಲಕಂಠ, ಕೆಎಎಸ್.

10-5-1999

15-10-1999

10

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಮೂರ್ತಿ, ಕೆಎಎಸ್

3-12-1999

19-1-2002

11

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಜಿ. ನಂಜರಾಜ್, ಕೆಎಎಸ್

19-1-2002

4-8-2003

12

ಶ್ರೀ ಆರೀಫ್ ಉಲ್ಲ ಶರೀಫ್ , ಕೆಎಎಸ್

11-9-2003

31-12-2003

13

ಶ್ರೀ ಕುದ್ರಿ ಮೋತಿ , ಕೆಎಎಸ್

26-11-2004

31-1-2005

14

ಶ್ರೀ ಎ.ಮಹೇಂದ್ರ, ಕೆಎಎಸ್.

01-4-2005

30-9-2007

15

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ , ಕೆಎಎಸ್

12-11-2007

30-4-2008

          

4.ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

 ದಿನಾಂಕದಿಂದ

 ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ

1

ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ , ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

20-08-1989

15-03-1993

2

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಲ್.ಸೋಮಶಂಕರ್ , ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

17-03-1993

02-06-1995

3

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.

03-06-1995

24-06-1995

4

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಬಿ.ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ, ಎಂಎ, ಎಲ್ಎಲ್‌ಬಿ.

25-09-1995

31-07-1996

5

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ , ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

01-08-1996

30-04-1998

6

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.

30-04-1998

22-06-1998

7

ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಬಿ.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ , ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

22-06-1998

10-07-2000

8

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಲ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

26-07-2000

01-03-2004

9

ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ, ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

22-11-2004

13-07-2005

10

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

19-07-2005

31-03-2008

11

ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಬಿ ತುಘಾವೆ, ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

01-04-2008

31-12-2008

12

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಮ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ , ಕೆಎಸ್ಎಎಸ್

01-012009

31-07-2014

 

 

 

  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-10-2023 03:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080